Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via lucky-spin.yachts, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van Domain te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is een licentieverlening, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • materiaal wijzigen of kopiëren;
  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen software op de website van het domein te reverse-engineeren;
  • verwijder eventuele auteursrecht- of andere eigendomskennisgevingen van de Materialen; of
  • het materiaal overbrengen naar een andere persoon of het materiaal "spiegelen" naar een andere server.

Hierdoor kan het domein worden beëindigd als een van deze beperkingen wordt overtreden. Bij beëindiging vervalt ook uw recht op inzage en dient u al het gedownloade materiaal dat u in uw bezit heeft, zowel in gedrukte als in elektronische vorm, te vernietigen.

3. Disclaimer

Al het materiaal op de Domeinwebsite wordt geleverd "zoals het is". domein geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst daarom alle andere garanties af. Verder doet Domain geen enkele verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of de sites die aan deze website zijn gelinkt.

4. Beperking

domein of zijn leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de website van het domein te gebruiken, zelfs als het domein of een geautoriseerde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan ​​de beperking van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toe, dus deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en errata

Het materiaal dat op de website van het domein wordt weergegeven, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. domein garandeert niet dat de materialen op deze website accuraat, volledig of actueel zijn. domein kan de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. het domein verbindt zich er niet toe om de materialen bij te werken.

6. Links

domein heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring van de site per domein. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de website

domein kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de Domeinwebsite valt onder onze wetten, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.